گزارش یک سفر در دوران کرونا

   کریستیان شجاع ،هم کاروانی مان، 220 کیلومتر از مسیر راه زیارتی سانتاگو را با پای پیاده، همراه یکی از دوستانش پیمود .جای دیگر همسفران خالی . ترجمه گزارش او را میخوانیم: “راه شمال”Camino del Norte مسیری است که در امتداد ساحل اقیانوس اطلس در شمال اسپانیا قرار دارد و یکی از مسیرهای زیارتی به […]

عکس نوشته ها

سفر ایتالیا : زندگی در شمال ایتالیا به مردم سخت شده است. شهر ها در قرنطینه هستند و  رفت و امد مشکل. کاروان ما  بمدد  عکس های سفر های گذشته ،گردش روزانه اش را  اغاز می کند.