آلبانی کمونیست: شکست الگوی خود کفایی

  روند “ملت سازی” در آلبانی نسبت به دیگر کشور های اروپایی با تاخیر بسیار آغاز شد. در پی استقلال   یونان (1829) و صربستان (1876) ، دراوایل سده بیستم  رشد آگاهی به فرهنگ مشترک  در آلبانی هم  گسترش یافت.  در طول جنگ بالکان درسال 1912  استقلال آلبانی  و در پی آن استقلال کلیسای ارتدکس** اعلام […]