نحستین سده میلادی : گسترش یکتا پرستی

گسترش امپرارتوری ها  و رواج یکتا پرستی روندنمرکز دولتی که از سده دوم ق.م  در سراسر اورآسیا آغاز شده بود  در چین ،  هند و فلات ایران ادامه یافت  و در سده نخست میلادی امپراتوری رم نیز بر آن افزوده شد . پژوهشگران شمار مردم قلمرو این امپراتوری را بین ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون گمانه […]

مکتب نو افلاطونی

 مکتب نو افلاطونی   مکتب  نئو افلاطونی پلی است میان فلسفه کلاسیک یونان از یکسو و نحله های فلسفی و فکری دوران  پس  از ان .فلوطین نماینده اصلی این جریان فلسفی در سده سوم میلادی می زیست و هرچند پایه تفکر  فلوطین در فلسفه  اقلاطون بود اما هفت سده این دوفیلسوف را از یکدیگر جدا […]