فهرست

    بابل

 

 

اکد:2500پ.م تا 2200 پ.م

اکد  همسایه سومر است و در حوالی بغداد امروز قرار داشت .این مردمان  از اقوام سامی زبان  و مرکز حکومتشان شهر ” کیش” بود ند.به دستور پادشاه نامدار  اکد به نام “سارگون ، قوانین سومری به اکدی ترجمه شد و بعد ها  آشور بانیپال نسخه ای از این قوانین را  به سرزمین  آشور برد . خط و زبان اکدی در امپراتوری عیلام  به مرکزیت شوش-رایج بود و بخشی از مردمان خوزستان با اکدی ها هم قوم و هم زبان بودند.

 

 

 

 

 

 

برج هفته اشکوبه بابل  از عجایب دنیای کهن

گاهشمار دوره های سه گانه امپراتوری بابل

بابل  اوایل هزاره سوم میلاد تا 1595پ.م

بابل میانه سده 15 تا 6 پ.م.

و بابل جدید یا کلدانی 626/538

شهر بابل  در 88 کیلومتری بغداد امروزی و در نزدیکی شهر حله در 2300 سال پیش از میلاد  بنیاد شد. سپاه بابل در سده 19 پیش از میلاد  امپراتوری  بابل  سومر تسخیر کرد  .نام آور ترین حکمران این امپراتوری  حمورابی، با الهام از قوانین سومر ، نحستین منشور حقوقی را تدوین نمود .او  خود را”پادشاهی الهی” می دانست وحکومتی متمرکز باقوانین اقتصادی و اجتماعی بنیاد کرد.

بابلی ها در اختر شناسی پیشرفت چشمگیری داشتند که بن مایه  اسطیر رمی  و بسیاری از جنبه های دین یهود از آن ریشه گرفته است.  ادونیس -آفردیت  یونانی  شباهت بسیار به تموز-ایشتار  بابلی دارد و گیلگمش سومری در فرهنگ یونان جا به جا  حضور دارد.

عیلامی ها در سال 1158 پ.م. بابل را تسخیر کردند و ثروت فراوانی از بابل را به شوش بردند . از جمله ” ستون حمو رابی ” که امروزه در موزه لوور است  و  یکی از مهمترین  آثار این موزه محسوب می شود.این ستون حاوی حقوق جزا، خقوق مدنی و حقوق تجاری است و در سده 18 پ از م. نگاشته شده و اهمیت آن بعنوان نخستین متن حقوقی جهان چنان است که کپی های این ستون در موزه های معروف دنیا هم یرده شده *.

دوره عظمت بابل  در زمان “کاسی ها” آغاز شد . کاسی ها از غرب دریای کاسپین – اسم دریاچه برگرفته از نام آن ها- وارد فلات ایران شدند .شهر های قزوین ، همدان ، کاشان  از شهر های بنا شده در دوره ان هاست . پس از گذشتن از کوه های زاگرس ، انها   بابل را تسخیر و مدت 400 سال بر ان حکومت  کردند.                                                                                                                                                                                                                                                       امپراتوری بابل

………………

*- اصل این ستون دومتری و نیمی در سال 1910 توسط مورگان شوستر  باستان شناس فرانسوی و  ژان ونسان  شیل  صاحب کرسی ” آشور شناسی ” دانشگاه سوربن از شوش به پاریس منتقل شد. در شرح  زیر ستون نوشته شده ” ستون حمورابی” چندین سده در شهر شوش “غصب” شده بود.  باشد که این ستون “غصبی”  روزی به صاحبان اصلی ان در خاور میانه برگردانده شود!

آشور :سده 9 تا 7 پ.م.

آشوری ها  به به زبان سامی سخن می گفتند  و پایتخت آن ها شهر نینوا  بود و شهر اربیل نیز از شهر های مهم آن بود  امپراتوری آشور  به کشور گشایی و خشونت مشهور است .آن ها سرزمین های سوریه و مصر را تسخیر نمودند   و در سال 612- پیش از میلاد به دست اتحاد ماد و بابل سرنگون شد.

 

 

 

 

ستون حمورابی مزه لوور پاریس

 

تمدن های آناتولی -ترکیه امروز

هیتی ها  1600/1200 پیش از میلاد:

این قوم به زبانی از خانواده  هند و اروپایی سخن می گفتند ،  آنها  برای مدتی بابل را به تصرف خود درآوردند  و قلمرو  میتانی را در خود جذب نمودند. ( میتانی ها  نیز هندو اروپایی بودند  و میترا  را می پرستیدند).  هیتی  ها یا مصر  هم به جنگ پرداختند. پیمان صلح هیتی ها و مصر یان نحستین پیمان نگاشته شده در تاریخ است.

در دوره واپسین حکومت هیتی ها قلمرو  آن ها به چند دولت -شهر مستقل تقسیم گردید.

هیتی‌ها معروف به مهارتشان در ساختمان و استفاده کردن از ارابه و از پیشروان عصر آهن و ساخت مصنوعات از آهن بودند.