چرخش روزگار ،پایان امپراتوری بیزانس ، آغاز امپراتوری عثمانی

چرخش روزگار ،پایان امپراتوری بیزانس ، آغاز امپراتوری عثمانی   روز 29 مامه 1453 م.  سلطان محمد فاتح  دروازه های شهر کنستانتینوپل را گشود . عصری پایان یافت.  سقوط پایتخت بیزانس در شرق و غرب رخدادی تاریخ ساز محسوب می شود : مسلمانان پس از هشت سده  کشاکش پایتخت  هزار و صد ساله مسیحیت را تسخیر کردند […]

نقش کلیسا در ساختار اجتماعی (2)

اصلاح کلیسا : 1049-1054 ” در این هنگام سه مشکل داخلی مایه تشتت کلیسا بود : خرید و فروش مقام های اسقفی و پاپی ، عادت به ازدواج و یا داشتن همخوابه , که میان طبقه روحانیون رواج داشت ، و عدم احصان در بین راهبان به طور پراکنده”. ص699 ویل دورانت . انعکاس این […]

طبیعت-جامعه- من

من طبیعت را دوست دارم! قرار داشتم تا دیدگاهم را در سفر  زندگی مدون کنم ، این متن را در همین راستا نوشتم. در ابتدا می خواهم تکلیفم را با دو مقوله ” طبیعت” و “جامعه” روشن کنم. ابتدا طبیعت: من طبیعت را دوست می دارم. با اینکه میدانم او کور و بی رحم است. […]

من طبیعت را دوست دارم!

  قرار داشتم تا دیدگاهم را در سفر  زندگی مدون کنم ، این متن را در همین راستا نوشتم. در ابتدا می خواهم تکلیفم را با دو مقوله ” طبیعت” و “جامعه” روشن کنم. ابتدا طبیعت: من طبیعت را دوست می دارم. با اینکه می دانم او کور وبی رحم است. از دید موجود ناچیزی […]