سفر به ایتالیا

زندگی در شمال ایتالیا بر مردم سخت شده است .شهر ها در قرنطینه و رفت و امد مشکل .

کاروان ما  به مدد عکس ها به گردش روزانه اش اغاز می کند و یاد شهر های زیبای ایتالیا را زنده  می دارد .باشد که هر چه زودتر  زندگی بر این بلای خانمانسوز پیروز شود.

چند عکس از بولونیا ، از نخستین شهر های دانشگاهی ایتالیا:

شهر ورونا  ،شهر رمئو و ژولیت در شمال شرقی ایتالیا .چند عکس  و فیلم از قلعه بزرگ شهر

IMG_3815

فلورانس مرکز رنسانس اروپا : شهر دانته، ماکیاول ، لئوناردو دواینچی  بسیاری دیگر از هنرمندان طراز اول ایتالیا.

 

کلیسا سنتا ماریای فلورانس

 

 

 

 

 

چند عکس از کلیسای سنتا کروزا  .صومعه بسیار زیای ان.

 

 

در این کلیسا دانته ، ماکیاول و بسیاری از مشاهیر ایتالیا بحاک سپرده شده اندIMG_1369  IMG_1375      

 

 

 

موزه شهر                                                 مجسمه داود اثر میکل انژ                         پل   زیبای فلورانس