6/مردم ایران و همسایگان شبه جزیره عربستان

هیچ سند فرهنگی وجود ندارد که سند بربریت نیز نباشد.والتر بنیامین . پایان نامه در مورد مفهوم تاریخ پیش در آمد حسن تقی زاده ، یکی از پایه گذاران مشروطه و ناسیونالیسم ایرانی در “کتاب تاریخ عربستان و قوم عرب” چنین می نویسد: تاریخ عرب از جهاتی برای ایرانیان اهمیت خاصی دارد و نظیر بحث […]

5/مردم ایران و همسایگان غربی

پیش در آمد: امروزه خاورمیانه را سرزمین نفرین شده می خوانند،جائی که خون و نفت و تعصب بنیادی ترین شناسه سرنوشت مردم آن است. ما ایرانیان هم در همین فضای اجتماعی-فرهنگی زیست میکنیم. نمیدانیم با همسایگانمان چه کنیم، به ویژه با همسایگان غربی و علی الخصوص با عرب ها! شمار زیادی از هموطنان ما ، […]

تاریخچه شهر پاریس /2، قرون وسطی

سده دهم میلادی ، غرب اروپا در محاصره اعراب ، مجار ها و وایکینگ ها بود وناتوان از سازماندهی هرگونه دفاع موثر،  تنها راه نجات خود را  در بازگشت پیشگوئی شده مسیح به زمین در سال هزار می جست. هرچند این پیشگوئی رخ نداد، اما فروکش کردن یورش مهاجمان ، شکوفائی اقتصادی و افزایش سه برابری […]

تاریخچه شهر پاریس /از لُوتس تا پاریس

نخستین نشانه های  به جا مانده از زندگی انسان در این منطقه به 40 هزار سال پیش و اولین  نشانه از زندگی جمعی به 4 هزار سال پیش باز می گردد.” اقوام “سلت”  در درازای  ده قرن از سده دوازده تا دوم پیش از میلاد در سرزمینی که امروزه “گل” خوانده می شود، ساکن شدند […]

برگی از تاریخ/3/: شورش زنان در عهد ناصری

زمینه: شکست قشون قاجار از روسیه در دوره فتحعلی شاه ،ناقوس پایان عصر سرداران سلحشور در ایران بود. اگر سر سلسله قاجار به زور شمشیر تا پشت دیوار مسکو رفت و با دستی پر از اسیران قفقازی به تهرا ن بازگشت، جانشین او تا چمن سلطانیه پیشتر نرفت و عباس میرزای ولیعهد را با حکم […]

نخبگان تائیر گذار دوره قاجار:1/سه صدراعظم اصلاحگر

دولت ایلاتی(ایلی) در برابر دگرگونی های جهانی آقا محمد خان قاجار پس از جنگ های خونین 15 ساله با هماورد های درونی و بیرونی ایل قاجار ،ایران را به یاری شمشیر به زیر فرمان خود در آورد . او بیش از یکسال سلطنت نکرد و در سال 1797 به دست گماشته گان خود کشته شد. […]

مردم ایران و همسایگان/4 (آناتولی)

پیشینه: یوند باشندگانِ فلات ایران و مردم ساکن آناتولی (ترکیه امروز) به چندین هزار سال می رسد، گواه های باستان شناسی ِدوره هخامنشی، حکایت از جابجایی جمعیت پارس ها به دولتشهر های یونانی این سرزمین می کند. نجبای پارسی در کنار اشرافیت بومی دردستگاه اداری ساتراپی مشغول به کار بودند. گاهی نیز قبایل پارس هماوردِ خانواده سلطنتی به […]

مردم ایران و قفقاز زیر سایه شوم اتحاد شوروی

مردم ایران و همسایگان /3 بلشویک ها دستیابی به قدرت سیاسی در روسیه را نخستین گام برای انقلاب جهانی کمونیستی می دانستند .آن ها خود را پیشاهنگان راهگشای انقلاب کارگری در اروپا می پنداشتند. اما به زودی معلوم شد که انقلابی در اروپا رخ نخواهد داد. انقلابیونی که سرمست پیروزی بودند، در فردای پیروزی انقلاب […]

مردم ایران و همسایگان/2 مهاجران قفقازی در ایران

پیش در آمد آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا به پشت سر می نگرم. سال ها در جستجوی پاسخ به پرسش های زندگی ِ اجتماعی ام بودم. در کتاب و سفر، در پی یافتن سررشتهِ گره هایِ درهم تنیدهِ درگیری های دنیای امروز، به هر بیراهه و […]

مردم ایران و همسایگان/1

1/ قفقاز در آمد :مناسبات فرهنگی -اجتماعی ایروانی،گرجی ،لنکرانی، گنجی، و صدها و بلکه هزاران * نام خانوادگی خویشان و دوستان هر یک از ما ریشه در نام شهر ها و اشاره ای بر خاک قفقاز دارد. این نشانه ها نمود پیوند های کهن میان مردمان ایران و همسایگان شمالی ماست. رسم غالب برای شماری […]