برنامه سفر :این بار کاروان ما راهی جنوب ایتالیا و سیسیل می شود. پیشینه شهر رم به بیش از 2700سال می رسد و نقشی بی همتایی در تاریخ اروپا داشته است  ،شهری که در سده نخست میلادی بیش از یک میلیون نفر در ان می زیسته ، دارای سازماندهی اداری منظم و بنیاد شهر سازی هدفمندی بوده است .عظمت ساختمان های ان   پس از بیست قرن  هنوز چشم را خیره میکند و نشان از ثروت بیکران امپراتوری رم دارد . در این سفر در جستجوی درک

کلیاتی از زندگی مردم رم و سازمان اداری ان هستیم .می کوشیم دریابیم ثروت رم از کجا تامین و چگونه توزیع می شد.سری هم به  سیسیل، یکی از انبار های گندم رم، می زنیمم  .جزیره ای  با موقعیت استراتژیک  برجسته   که همواره مورد توجه تمام قدرت های اروپایی و بویژه تمدن های اطراف مدیترانه بوده است . …………..از فردا  تدارک سفر  را با  سخنی از تمدن ” اتروسک” اغاز می کنیم!

فهرست

… اتروسک ها

… پیش از  رمی ها تمدن دیگری در شمال غربی ایتالیا با نام تمدن اتروسک وجودداشت. این  مردمان از اناتولی – ترکیه امروز -به این منطقه امده بودند. انها   بزودی در جزایر نزدیک  به محل زندگیشان به معادن فلزات ،بویژه طلا و نقره دست یافتند وبرای صدور ان  به تجارت با یونان پرداختند  .انها  الفبا را از یونانیان اموخته  و بهمراهی فنون دیگر ،از جمله در زمینه شهر سازی ، به رمی ها منتقل نمودند.

دین این قوم بر پایه کتابی مکتوب بود و با اینکه مردمی بسیار مذهبی بودند ، اما برداشت انها از دین شان غیر جزمی و ازاد بود .انها  مردگانشان را در  تابوت های سنگی بزرگی می گذاشتند که دیواره های ان مزین به کندکاری بود و اغلب تصویری از مجالس جشن و سرور بر روی ان ها حک شده بود . در این تصاویر چهره زنان نیز دیده می شود که دلالت بر حضور زن ها در مجالس عمومی نزد اتروسکها می باشد ، پدیده ای که در تمدن های یونانی و رمی وجود ندارشت.

… پیدایش رم .

.به روایت اساطیری شهر رم توسط دو برادر که  گرگی  انها را پرورش داده بود، بنیاد  یافت .اما تاریخدانان شهر رم را حاستگاه سه قبیله شبان می دانند که در نزدیکی  در این منطقه می زیستند و  با گذشت  زمان  در توافق با یکدیگر  رم را  بنا نمدند. از انجا که یکی از این اقوام اتروسک ها بودند و فن کانای سازی و زهکشی را می دانستند ، تالاب های منقه زندگیشان را زهکشی کردند و و بر

وسعت مناطق شهری و کشاورزی افزودند.  طی معاهده ای هر یک ااین سه طایفه  برای مدتی شاهی برای اداره جامعه انتخاب میکرد . این سیستم مدیریت دو سده  به درازا کشید و  در سده پنجم پیش از میلاد  مردم بر شاهی از قوم اتروسک شوریدند  و سیستم جمهوری را بر قرار نمودند.

…..

 

جمهوری رم.

سده پنچ پیش از میلاد تا   حدود  سال  40 پیش از میلاد.جامعه رم در این دوره از دو طبقه اصلی تشکیل می شد پاتریسین ها – واژه پاترون به معنی رییس از مشتقات انست-و دومی پلب ها ، این گروه به  کشاورزی و دام پروری اشتغال داشتند.اما از خقوق سیاسی محروم بودند

.

پایه جامعه رمی بر اساس خانواده گسترده قرار داشت ودر راس ان بزرگ خانواده قرار داشت.. چند خانواده که نیای مشترکی داشتند تشکیل  یک طایفه را می دادند  و از بهم پیوستن ریش سفیدان  این طایفه ها مجلس سنا شکل میگرفت که بالا ترین شورای تصمیم گیری و اداری شهر بود . در زمان هایی  سنا ریاست کار اجرایی را به یک دیکتاتور انتخابی می سپرد.

……………….

کشمکش های اجتماعی  در جمهوری رم

خانواده های پاتریسین ها   با دادن امتیازاتی به افراد پایین دست خود حوزه نفوذ خانواده را گسترش می دادند.. این وابستگان در هنگام انتخابات سنا به رییس ان خانواده رای می دادند .کسب  مشتری   در سیستم سیاسی و انتخاباتی رم بسیار رایج بود

. اما  در سال 494 پیش از میلاد  پس از درگیری این دو گروه ، پلب ها از رم مهاجرت کردند. و در مکان دیگری مسقر شده و حتی برای خود نیروی نظلمی  تدارک دیدند.  نتیجه مبارزات این دو گروه به تدوین حقوق مدنی و جزایی انجامید که موجب اشتی دو گروه متخاصم شد . در پایان سده چهارم پیش از میلاد طبقه حاکمه جیدی تشکیل شد که عده ای از  اقشار بالایی  عوام هم در ان شرکت داشتند.

در سیستم جدید قدرت نظامی و اجرایی به دو کنسول انتخابی  یرای مدت یکسال سپرده می شد.  سنا هم نقش مشورتی خود  را حفظ کرده و مسئولینی هم  برای اداره امور تعییتن می نمود

………………………………

تدارک سفر رم : حکایت ششم

توسعه  حاکمیت رم به ایتالیا و  سواحل دریای مدیترانه

رم تا  سده سوم پیش از میلاد  شهر کوچکی بود.  گسترش حاکمیت رم ابتدا ازشهرک های یونانی نشین  جنوبی اغاز گشت و به سرتا سر ایتالیا توسعه یافت . اما قدرت واقعی رم زمانی اغاز گشت که انها طی سه دوره  جنگ های

طولانی امپراتوری کارتاژ را شکست دادند و راه های ابی و حمل و نقل در دریای مدیترانه را به زیر نگین خود در اوردند. رمی ها حکومت های جانشین اسکندر را در مقدونیه ، اناتولی و مصر شکست دادند و حاکمیت امپریالیستی خود را  در شرق مدیترانه بر قرار نمودند و از این طریق ثروتی عظیم و نیروی کار رایگان بردگان را در اختیار گرفتند.  در غرب ایتالیا نیز سرداران سپاه رم سرزمین گل ها – فرانسه امروز را اشغال  کرده و بخش وسیعی از انگلستان و تمامی شبه جزیره ایبری – اسپانیا و پرتقال – را به  مستعمرات  خودافزودند.

……….

تدارک سفر رم : حکایت هفتم

زمینه به قدرت رسیدن سپاهیان :

 

در دوره اول جمهموری ، شرایط کار برای  بردگان در شهر رم   بهتر از  کلنی های خارج از ایتالیا  بود و موجب  فرار انها از  این کلنی ها و امد نشان به این شهر می شد . اما چیزی نگذاشت  که استفاده از کار بردگان در مناطق غیر شهری رایج گشت و انها در کار های کشاورزی و یا معادن  بیگاری وادار شدند

 

گسترش سرزمین های  تسخیر شده ، نیروی رایگان کار و اموزه های حکومت های بازماندگان اسکندر ، به ارامی زمینه بقدرت رسیدن نظامی رافراهم نمود . دیکتاتور های نظامی  توان بیشتری در اداره امور داشتند. ماریوس سرادر رمی که در اخر سده دوم پیش از میلاد  از سوی سنا ماموریت  سرکوب شورشیان را در سرزمینهای تازه تسخیر شده داشت،  نخستین سردار با قدرت ویژه بود . هم او بود که به جنگ پارت ها فرستاده شد. سردار دیگر  “سیلا “نام داشت که در جنگ های داخلی سالهل ابتدایی قرن نخست پیش از میلاد ، سرکوب شورشیان شهری را بر عهده داشت.   درگیری میان این دو سردار نشان از قدرت یابی نظامیان در برابر سنای رم بود.

تدارک سفر رم : حکایت هشتم

شورش بردگان به رهبری اسپارتاکوس:

در سال 73 پیش از میلاد شورش بردگان و به رهبری اسپارتاکوس و کرکسوس اغاز شد . علاوه بر بردگان بلکه عده زیادی از کشاورزان خرده پا نیز به ان پیوستند. این شورش که در جنوب اغاز شده بود به دیگر قسمت های ایتالیا هم گسترش یافت و پیروزی ها ی درخشانی در مقابله با سپاهیان رم به دست اورد. اما اختلاف میان سر کردگان موجب تضعیف بعدی ان شد . کرکسوس خواستار انتقام از رمیان و جایگزینی حاکمان رمی توسط بردگان شد ، اما اسپارتاگوس برگسترش شورش به شمال ایتالیا تاکید می کرد ، انها در جنگ با سپاه رم پیروزی های زیادی کسب نمودند و تا کوه های شمال ایتالیا پیشروی نمودند .در سال سوم شورش ،سنا کراسوس یکی از سه سردار ارشد رم را مسئول سرکوب شورشیان کرد.
اسپارتاکوس با 2000 برده شورشی تصمصم گرفتند از طریق دزدان دریایی به سیسیل عقب نشینی کنند اما دزدان دریای که قرار بود انها را به مسیین شهر ساحلی سیسیل ببرند به انها خیانت کردند و اسپارتاکوس در جنوب ایتالیا کشته شد. بیش از 8 هزار شورشی به صلیب کشیده شد و سرداران رمی پمپی و کراسوس هر یک خود را برنده جنگ اعلام نمودند.

اسپار تاکوس دهقان زاده ای از بلغارستان و رهبر برده گان شورشی

 جاده خاکی

 

گفتم که بر خیالت راه سفر ببندم
گفتا که شبرو است این از راه دیگر اید

همسفران ،مطا بق برنامه کاروان ما می بایست این هفته به سوی ایتالیا حرکت می کرد. اگر کرونا راه سفر را بسته ، اما نمی تواند راه خیال را ببندد! مطابق برنامه ، بر بال خیال ما ابتدا به بولونی و سپس به فلورانس و از راه سیین نا به رم می رویم و پس از بازدید از ناپل و شهر پمپیی با کشتی رهسپار سیسل می شویم . در آنجا پالرم ، آگریجنت ،، نوتو و ،سیراکیوس را سیاحت کرده و از مسیین به خاک ایتالیا باز می گردیم،
کاروان ما با استفاده ازیاداشت ها و عکس های من از سفر های پیشین به راه می رود……. این سفر همزمان شد با راه اندازی سایتی که در ان از زوایای دیگری به مسیر کاروان ما می نگرد. در گالری ان میتوان عکس نوشته هایی یافت که شاید هوای سفر را در دلتان زنده سازد!
ادرس این سایت ها ، به فارسی و فرانسه همراه با ادرس تماس با من در انتهای نوشته می اید.
نکته اخر اینکه این سایت ناکامل است و امیدوارم با انتقادات و نظرات شما پویا تر شود .

Persian.rah-chemin.com
Rah-chemin.com
contacte@rah-chemin.com

 

همسفران، با وجود کرونا، کاروان ما بر بال خیال وارد شمال بلا زده ایتالیا شد و در مرکز شهر بولونیا رحل اقامت گزید!
مرکز این شهر همچنان معماری قرون وسطایی خود را حفظ کرده است ، ساختمان های عظیم با پیاده رو های سقف دار و اجر ها قرمزش امروزه مراکز اموزشگاهی متعددی را در خود جای داده است که بیش از یک چهارم جمعیت 400هزار نفری شهر را تشکیل می دهد. تاسیس نخستین دانشگاه شهر به ده قرن پیش باز میگردد و جزو نخستین دانشگاه های اروپا ست که در همان قرون وسطی پذیرای دختران دانشجو نیز بوده است .نقش سندیکای های دانشجویی در زندگی سیاسی بولونیا بسیار پررنگ می باشد و دررخداد های اجتماعی سده پیش نقش چشمگیری داشته است .افزون بر جوانی جمعیت شهر ، صنایع گوناگون و بویژه صنعت ماشین سازی از عوامل دیگر تحرک و دینامیسم بولونیا می باشد .
علیرغم بمباران های شدید جنگ دوم جهانی که موجب ویرانی محلات قدیمی گشت ، شهر ههمچنان یکی از جاذبه های توریستی شمال ایتالیاست

گردش صبحگاهی در شهر بلونیا

 

 

 

تدارک سفر رم : حکایت نهم

چگونه سرداران سپاه به قدرت می رسند.

از زمان جنگ های رم و کاراژ،برقدرت سپاهیان افزوده شد و تعداد سربازان به 120 هزار نفر رسید. کشورگشایی و حفظ مستعمرات نبز به یک سپاه دائمی و متخصص نیاز داشت . انتقال برده و ثروت که موجب رونق زندگی رومیان بود بر قدرت سردارن سپاه افزود . از سده اول پیش میلاد سنای رم با رقیب جدیدی روبرو بود که هرچند مشروعیتش را از سنا می گرفت اما این ژنرال ها بودند که با پیروزی های خود در شرق و غرب نه تنها غرور رمی ها را می فزودند بلکه ثروت و امکانات عمومی شهر هم وابسته به انها بود که از راه غارت مستعمرات تامین می شد.
رقابت یرداران سپاه برای کسی قدرت سیاسی نشانه افزایش نقش نظامیان و ضعف قدرت سنا بود . کاهش قدرت سنا نظام جمهوری را از میان برد و یک سپاهی ،ژنرال کنسول شد که در عمل نقش امپراتور را بر عهده داشت .اگر در سال 37 پیش میلاد ، ژول سزار مقتدر ترین مرد ان روزگار در صحن سنا به توسط سناتور ها به قتل رسید ، اما پس از یک جنگ داخلی جانشین او اکتاو از سوی سنا با لقب “اگوست” حاکم بر امور مدنی ، نظامی و حتی مذهبی گردید و بدین ترتیب جمهوری از میان رفت . روزگار دگرگون شده بود:اداره یک امپراتوری ، با مدیریت یک شهر تفاوت داشت. سنا باقی ماند اما پاترون یک سردار سپاه بود.

 

راه, [10.03.20 14:08]
تدارک سفر رم : حکایت دهم

زندگی در رم در سده های نخست میلاد

گفته شد که در سده اول میلاد ، بیش از یک میلیون نفر در رم زندگی می کردند. شهر به چهارده ناحیه تقسیم می شد .قسمت های مرکزی شهر چنان پر جمعیت بود که رفت و امد کالسکه و ارابه در روز ممنوع بود . ثروتمندان درخارج شهر خانه داشتند و رفت و امدشان در شهر بر تختی صورت می گرفت که بوسیله بردگان حمل می گردید. مردم عادی در ساختمان های چند اشکوبه ای زندگی می کردند که گاهی به هفت طبقه هم می رسید. نور گیر های این خانه ها اغلب پنجره نداشت و در ساختمان ان چوب زیاد بکار می رفت .بهمین جهت خطر اتش سوزی زیاد بود .در همه محلات واحد هایی برای خاموش کردن اتش در نظر گرفته شده بود. مردم برای تامین اب به فواره های عمومی شهر متوسل می شدند در حالیکه خانه ثروتمندان اب جاری و حوض و حمام خصوصی احداث می شد و میزان سهمیه اب هر خانه نشانه میزان ثروت صاحب ان بود ،مردم عادی از حمام های عموی شهر استفاده میکردند که فراوان و رایگان بود . فضای عمومی شهر نیز دارای چندین فروم -میدان عمومی -برای دیدار و بحث در امور شهری بود .نیایشگاه ، استادیوم های ورزشی و تاتر نیز جز امکانات شهری به حساب می امد.


پالاتینو در مرکز شهر رم ، مجوعه ای از کاخ اگوست، فوروم، نیایشگاه، طاق نصرت و…..

راه, [11.03.20 20:08]

منزلگاه دوم:فلورانس

کاروان ما به پشت دروازه شهر فلورانس رسیده . در همین جا منزل می کنیم. نه تنها بدلیل کرونا ! بلکه به این خاطر که فلورانس مقصد نهایی ما در سفر دیگری است که در ستون “منزلگاه های خرد” در سایت “راه” تعیین کرده ایم *. در آنجا به تفصیل از فلورانس و نقش ان در رنسانس گفتگو خواهیم کرد. در این سفر به دیدن گنبد معروف شهر اکتفا می کنیم و یادی هم از ماکیاول و لئونارد و دوانینچی خواهیم کرد. با اینهمه در ستون ” عکس نوشته ” ها ی سایت در روزهای اینده

 

نمایشگاه عکس و فیلم از فلورانس می گذارم . شما را به دیدن ان دعوت می کنم .* سایت “راه” به دو زبان فارسی و فرانسه ،یک هفته است که راه اندازی شده. متن های آن غلط های تایپی و نگارشی دارد و بسیاری از ستون های ان نیمه کاره است .با این حال گمان میکنم از جهت مضمون بد نباشد. من بطور شبانه روزی روی ان کار می کنم و شاید در دو ماه اینده ، اگر کرونا اجازه دهد، کمبود هایش را رفع کنم. خوشحال می شوم همسفران با بیان نظراتشان مرا راهنمایی کنند.

کاروانسرای ما در تپه های توسکانی در پشت دروازه فلورانس

 

 

 

 

 

گنبد کاتدرال سنتا ماریا در فلورانس یکی از سمبل های معماری دوره رنسانس است. این بنا درسال 1415 زیر نظر ارشیتکت فیلیپو برونولچی اغاز و ساختن ان بیست سال به درازا کشید.این گنبد دو جداره 45 مترقطر و 90 متر ارتفاع دارد. تا پیش از ساختمان این کلیسا ، گنبد پانتئون رم بی همتا بود و از همین روی ارشیتکتت فلورانسی مدتی را برای مطالعه در رم گذرانید*.


اما می دانیم گنبد اجری دوجداره دیگری هم در شهر سلطانیه زنجان پیش از ان تاریخ ساخته شده بود . ایا ارشیتکت فلورانسی به دیدن انهم رفته است ؟ می دانیم سفرای جمهوری فلورانس در زمان ایلخانیان در سلطانیه حضور داشته اند. و ساختمان گنبد دو جداره انرا حتما نظاره کرده بودند. پس این به اختمال زیاد ارشیتکت فلورانسی از وجود چنین گنبدی با اطلاع بوده است .از سوی دیگر از ماجراهای ساختمان کلیسای سنتا ماریا فیلمی ساخته شده و تهیه کننده از سفر های ارشیتکت گفتگو می کند .
اینهم موضوعی برای تحقیق : “روابط ایلخانیان و جمهوری های ایتالیا در دوره مغول!”.

 

https://www.youtube.com/watch?v=_IOPlGPQPuM How an Amateur Built the World’s Biggest Dome

Le Duomo de Florence – Mystère de la Renaissance https://www.youtube.com/watch?v=t1Pp8Yu3yro

 

ماکیاول در سال 1469 در فلورانس زاده شد . او شاهد ریزبین و کنجکاو عصر خویش بود . کتاب پرنس او از اثار بنیادین علم سیاست جدید است . در این اثر نویسنده به کندو کاو پایه های اجتماعی “وحدت ملی” می پردازد و با نگرشی نوین روش های سیاسی را بازبینی و تحلیل می کند و نشان می دهد که جنگ ادامه سیاست است .او مبارزه اجتماعی را امری سلامت زا برای پیشرفت قوانین می داند . ماکیاول بین تصاحب قدرت و نگهداری ان فرق می نهاد و روی سخنش به “پرنس” می باشد. همچون سیاستنامه نویسان ایرانی حاکمان را خطاب قرار می دهد .تفاوت ماکیاول با همتا های ایرانی اش اینست که او کوشش می کند سیاست را به علم نزدیک نماید و رفرم های اجتماعی را ضرور و بانی حرکت اجتماعی معرفی کند . در این کادر است که او پرنس را رهنمایی می نماید.
متد انالیز سیاسی این تئوریسین اومانیست او را در جایگاه ویژه ای در اینده علوم انسانی دوره رنسانس قرار می دهد.باز خوانی ماکیاول توسط “التوسر”فیلسوف مارکسیست فرانسوی شاهد اهمیت نقش ماکیاول در علوم سیاسی است.

Machiavel selon Althusser


میشل فوکو در این کنفرانس به تفصیل از ماکیاول گفتگو می کند:

YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=1xlglRbDMxk)
Michel Foucault – Sécurité, Territoire, Population – EP04 : Le problème du Gouvernement au XVIe

 

– Le problème du gouvernement au XVIe siècle. – Multiplicité des pratiques de gouvernement (gouvernement de soi, gouvernement des âmes, gouvernement des enfa…

 

فلورانس : لئوناردو دو وینچی ،در 1452 در نزدیکی فلورانس چشم به جهان گشود و در سال 1519 در گذشت . او تبلور عصر خود بود ، انچه را می دید تبدیل به موضوع علم می نمود و انچه را حس می کرد مبدل به یک اثری هنری . داوینچی در مجسمه سازی و نقاشی و طراحی از بهترین ها بود و در زمینه معماری و علوم ، از ریاضی و فیزیک گرفته تا ستاره شناسی و گیاه شناسی اثاری از خود باقی گذاشته است که بیانگر ذهن کنجکاو ، توانایی های علمی ، تبحر تکنیکی و ذوق هنری

اوست .داوینچی خود یک تنه سمبل رسانس است. در نقش مجسمه ساز ، اواز سنگ کوه های پیکره هایی بیرون می کشید و به انها جان می بخشید . آینه دنیای واقع نبود :دنیا در ذهن او اندیشه می شد و بگونه ای هنرمندانه دوباره افریده می شد.
در مقدمه دفتر کوچکی که به مناسبت نمایشگاه اثارش در موزه لوور برگزار شد، امده است : ” پرسوناژ های او در صفحه محدود نقاشی با سایه و روشن ها واقعیت زندگی را بنمایش می گزارند . داوینچی با استعداد بی همتایش به انها حرکت و جان می بخشد”. دواینچی تبلور زیبای ذهن و عین است. اگر شرقی بود چون حلاج ندای “ان الحق ” سر می داد ! اما او این شانس را داشت که در مکان و زمان دیگری می زیست که خود منادی سحر گاه اش بود : مدرنیته فرا می رسید.

 

اگر در کنار توضیحات عکسی یا فیلم مربوطه مشاهده نمی شود به دلیل تکنیکی است که شاید روزی رفع شود !

کرونا در ایتالیا

علیرغم کرونا ، ایتالیا می خواند

https://m.facebook.com/100000015658072/posts/3108831592460665?sfns=mo

سفر رم . حکایت یازدهم دستاورد های تمدن رمی
تعداد بنا های عظیم رم در پیش از میلاد کم نیست . از جمله مهمترین انها پانتوئن با گنبدی دو جداره به قطر بیش از 40متر و ارتفاع 95 متر می باشد.اما انچه مایه گسترش شهری و پایداری بنا های رم گشت در درجه اول سیستم ابرسانی از مناطق دور دست و توزیع ان در شهر بود .این اکدوک ها -کانال های ابی-گاهی چندین ده کیلومتر درازا داشت و برخی از انها حتی دو طبقه نیز بود.این کانال ها بیش ازیک میلون وسیصد هزار متر مکعب اب را در روز به رم منتقل می کردند.عامل دیگر توسعه اختراع بتن و کار برد ان در بنا های بزرگ بود . رمی ها هرچند در تولید علم هم طراز یونانی ها نبودند اما از جهت تکنیک سر امد روزگار بودند و دستاوردهای انان یکی از پایه های پیشرفت تمدن ها بشری در امر شهر سازی، جاده و پل سازی می باشد .
حقوق رمی هم پایه واساس حقوق مدنی و جزایی دنیای امروز می باشد.

امپراتوری رم مسیحی می شود
در سده سوم میلادی تجارت میان شرق و غرب افزایش چشم گیری یافته بود و موجب ان شد که اشنایی با فرهنگ های اقوام دیگر بویژه در شهر های بزرگی مانند بابل و رم اافزایش یا بد. در گذشته دیدیم که چگونه ایین مسیح توسط حواریون او -پییر و پل -از یک ایین فرقه ای به دینی فرا قومی بدل شد. از سوی دیگر مانی هم از ترکیب ادیان زرتشتی ، بودایی و مسحیت سنتزی برای همه اقوام ایجاد نمود . او بر ترجمه کتابش ارژنگ به زبا ن های دیگر تاکید داشت . ….سپاهیان رمی که در شرق جنگیده بودند تحت تاثیر میترایسم و مانیگری ، این ایین ها را به دورترین نقاط امپراتوری – برای نمونه به انگلستان- منتقل می کردند . هرچند پیروان مانی در امپراتوری ساسانی بشدت سرکوب می شدند اما حکومت رم ، دین مانی را دین کشور رقیب می دانست. و خواهان گسترش ان نبود.
اما چون دیگر خدایان قدیم رمی پاسخگوی نیاز های معنوی اقوام گوناگون امپراتوری نبودند. حکومت مرکزی رم به دلیل وسعت امپراتوری و اقوام متعددی تحت سلطه ان ، با مشکلات فراوانی برای اداره امپراتوری مواجه بود . یک دین فرا قومی می توانست همچون سیمان به همبستگی اقوام گوناگون کمک نماید. ایین مسیح در طی سه سده توانسته بود چنین شبکه ارتباطی وسیعی میان پیروانش از اقوام گوناگون ایجاد نماید. رم با انتخاب مسیحیت که در میان توده مردم جا باز کرده بود به انسجام جدیدی دست یافت . اما این ترکیب هم امپراتوری و هم مسحیت را از بنیاد تغییر داد.

 

همسفران ، امروز راهی رم می شویم ! در نمیه راه سری به مرکز شهر “سیین” میزنیم. اگر شما هم در کجاوه خود در قرنطینه هستید باید به تخیل خود میدان دهید. گستره ای که شما در ان ازادید که بیندیشید و جایگاه خود را در جهان هستی باز تعریف کنید. تخیل ممکن است به رستگاری بیانجامد.

[ Photo ]
اسقف های اعظم در مجمع کنسیل


کرونا در ایتالیا

طاعون سیاه

 

در پشت دروازه های فلورانس شاهد کشتار بی رحمانه  کرونا در شمال ایتالیا هستیم! پس یادی کنیم از طاعون سیاه در اروپا:در قرن چهاردهم طاعون از کریمه وارد اروپا شد و بیش از یک سوم جمعیت یعنی حدود 25 میلیون نفر را پای در اورد. کلیسا  یهویان را عامل این فاجعه دانست وانها ازکشاورزی و کسب و کار منع شدند. بازار خرافات گرم بود و مردم با زنجیر زدن – نخستین بار گویا در شهری در بلژیک- و ریختن خون بر زمین ، در پی پاک کرن گناهان خود بودند . کلیسا با جمع اوری جریمه از پیروان گناهکار ثروت فراوانی جمع اوری نمود .شرایط اسفناک  و تبلیغات کلیسا باعث رواج جادوگری در میان مردم شد . کلیسا در مقابله با این رقیب، جادوگران که اغلب انها زن بودند، فال گیران و شعبده باز ها را زنده در اتش می سوزاند.

از سوی دیگر کشتار گسترده طاعون موجب  رواج شک در میان روشنفکران جامعه شد . این عامل در میان روشنفکران لاییک به پیشرفت علم منجر شد و زمینه رنسانس را  اماده تر کرد . پس لرزه های طاعون کلیسا را نیز فرا گرفت و جنبش رفرم مذهبی جان  تازه ای یافت : در انگستان انجیل ترجمه شد، هر چند که  جسد مترجم را چهل سال پس از مرگش از گور به در اوردند و سوزاندند. در پراگ هم ” یان اوس” کشیش کلیسای بوهم به همان سرنوشت دچار شد . اما اصلاح دینی راه خود را پیمود و موجب تغییرات گستره در ذهنیت پیروان کلیسا شد.

 

برای اگاهی بیشتر مقاله زیر را بخوانید:

http://www.slate.fr/story/188133/peste-noire-effets-socio-economique-europe-xiv-siecle

 

 

 

 

زندگی در رم در سده های اوایل میلاد

 

گفته شد که در سده اول میلاد ، بیش از یک میلیون نفر در رم زندگی می کردند. شهر به چهارده ناخیه تقسیم می شد .قسمت های مرکزی شهر چنان پر جمعیت بود که  رفت و امد کالسکه و ارابه در روز ممنوع بود و ثروتمندان درخارج شهر خانه داشتند و رفت و امدشان در شهر بر تختی بود که بوسیله بردگان حمل می گردید. مردم عادی در ساختمان های چند اشکوبه ای  زندگی می کردند   که گاهی به هفت طبقه هم می رسید. نور گیر های  این خانه ها  اغلب پنجره نداشت . و در ساختمان ان چوب زیاد بکار می رفت .بهمین جهت  خطر اتش سوزی زیاد بود و در همه محلات  واحد هایی برای خاموش کردن اتش در نظر گرفته شده بود. مردم برای تامین اب به فواره های عمومی شهر  متوسل می شدند  در حالیکه  خانه ثروتمندان اب جاری  و حوض و حمام خصوصی احداث می شد و  میزان سهمیه اب هر خانه نشانه میزان ثروت صاحب ان بود ،مردم عادی از حمام های عموی شهر استفاده میکردند که فراوان و رایگان بود . فضای عمومی شهر نیز دارای چندین فروم برای دیدار و بحث در امور شهری بود .نیایشگاه ، استادیوم های ورزشی و تاتر  نیز  جز امکانات شهری به حساب می امد.

تدارک سفر رم : حکایت یازدهم

دستاورد های  تمدن رمی

 

تعداد بنا های عظیم رم در پیش از میلاد کم نیست . از جمله مهمترین انها پانتوئن با گنبدی دو جداره  به قطر بیش از 40متر(.اما انچه مایه گسترش شهری و پایداری بنا های رم گشت در درجه اول سیستم ابرسانی  از مناطق دور دست و توزیع ان در شهر بود .این اکدوک ها که گاهی چندین ده کیلومتر درازا داشت و برخی از انها حتی دو طبقه نیز بود.این کانال ها بیش ازیکمیلون سیصد هزار متر مکعب  اب را در روز  به رم  منتقل می کردند.عامل دیگر توسعه  اختراع بتن و بکار بردن ان در  بنا های بزرگ بود . رمی ها هرچند عالمان بزرگی نداشتند اما از جهت تکنیک ، دستاوردهای انان یکی از پایه های پیشرفت تمدن ها بشری در امر شهر سازی، جاده و پل سازی می باشد .

حقوق رمی هم پایه  واساس حقوق مدنی و جزایی  دنیای امروز می باشد.

تدارک سفر رم : حکایت دوازدهم

منابع ثروت رم

 

بنای گسترش شهر و امپراتوری رم ، همانند تمام امپراتوری های دیگر ،اساسا بر نیروی کار رایگان و غارت مستعمرات  ان قرار داشت : با شکست کارتاژ در سده دوم پیش از میلاد گسترش رم اغاز گشت و با حاکمیت راه های تجارت در مدیترانه ،هزاران هزار برده و کوهی از طلا و نقره به رم سرازیر شد .چند نمونه را نام می بریم : کولیزه ، استادیومی که 60 هزار تماشاگر در ان جای می گرفت و امکانات خدماتی ان تا سده بیستم بی نظیر بود  با نیروی کار بردگان یهودی ساخته شده است .

درمرکز شهر رم مجموعه پهن اوری ساخته شد که شامل یک فروم بسیار وسیع  همراه با یک نیایشگاه بود. بنا ی چند طبقه ی با عظمتی ، شامل تعداد زیادی مغازه هم در گوشه دیگر این میدان قرار دارد. در این مغازه ها محصولات ساخته شده در سراسر امپراتوری – از کناره فرات تا اقیانوس اطلس- به فروش می رسید. بقایای این بنا  هنوز هم چشم را خیره می کند . در ان نزدیکی ستون عظیمی ساخته شده که بر روی ان داستان لشگر کشی به رومانی و مجارستان و اوردن بیش از 100تن طلا از انجا  توسط  تراژان حکایت میشود  .

سفر رم : حکایت سیزدهم

رم و امپراتوری های نجد ایران

زمینه های اصلی اختلاف بین دو امپراتوری  شرق (در این دوره پارت ها و ساسانیان) با امپراتوری های غرب (رم و سپس رم شرقی  یا بیزانس ) رقابت انها برای حاکمیت بر حاشیه شرقی مدیترانه ، اناتولی و ارمنستان بود . ارمنستان که منطقه خود مختاری بود و در دوره جانشینان اسکندر تحت تاثیر فرهنگ هلنیستی قرار داشت  بیشتر وبیشتر بسمت رم تمایل می یافت .  مسیحی شدن ارمنستان در چهار چوب  هویت سازی قومی برای استقلال  از همسایگان در همین راستا انجام گرفت.

مورد دوم  اختلاف  راه تجاری ابریشم بود که امپراتوری های شرقی بر قسمت اعظم ان حاکمیت داشتند ومالیات های بسیار سنگینی از رم طلب می کردند. تا پیش از سده اول میلاد حکومتهای جانشینان اسکندر حایل میان دو امپراتوری بود ، با اشغال سر زمینهای انان بوسیله امپرتوری رم ، این دو  امپراتوری همسایه شدند و رودخانه فرات مرز نا گفته انان قرار گرفت.

رمی ها برای مقابله با همسایه شرقی شان به  اتحاد با رقبای انها دست یازیدند : حکومت های کوشانیان وهپطالیان  که در شرق ایران در نواحی امو دریا و سیر دریا ( جیحون وسیحون) بر راه ابریشم در اسیای مرکزی حاکمیت  داشتند. و از دو سو پارتها و سپس ساسانیان را زیر فشار می گذاشتند.

 

مجسمه مارک اورل  امپراتور رم  و فرمانده سپاه رم در جنگ با پارت ها. او در  عین خال شاعر و  دوستدار پرو پا قرص فلسفه هم بود.

 

 

YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=f41F3WyCsEU&t=3378s)
LÉONARD DE VINCI (1452-1519) : La curiosité omniprésente – Une vie, une œuvre [1992]
Par Pascale Charpentier et Josette Colin. Émission diffusée sur France Culture le 21.05.1992. Intervenants : – Daniel Arasse, histori

 

تدارک سفر رم حکایت چهاردهم


جنگ های شرق و غرب

در نیمه قرن نخست پیش از میلاد سپاه پارت ها به سر کردگی سورنا در جنگ حران بر سردار ثروتمند سنا کراسوس پیروز شدند و سر او را برای پادشاه فرستادند. کراسوس قاتل اسپارتاکوس و دوست و متحد ژول سزار بود. پس از این شکست تقریبا تمام امپراتور های بعدی و سر داران سر شناس رمی با پارت ها و بویژه با ساسانیان جنگیدند و بار ها مداین پایتخت امپراتوری را اشغال نمودند و حتی مارک انتونی و تراژان به داخل نجد ایران هم وارد شدند .
علت این جنگ ها در دوره پارتها بیشتر بر سر شهر های تروتمند شرق مدیترانه و ناحیه ارمنستان بود . نحوه اداره راه های های تجاری نیز دلیل مهم دیگر این مخاصمات بود . در زمان ساسانیان یک وجه دینی هم به ان مخالفت ها افزوده شد تا اینکه در قرن هفتم مسلمانان این سرزمین ها تسخیر نمودند و امپراتوری ساسانیان از میان رفت

 

پانتئون نیایشگاه دین قدیم رمی و واتیکان مرکز اینده مسیحیت

 

امپراتوری رم مسیحی می شود
در سده سوم میلادی تجارت میان شرق و غرب افزایش چشم گیری یافته بود و موجب ان شد که اشنایی با فرهنگ های اقوام دیگر بویژه در شهر های بزرگی مانند بابل و رم اافزایش یا بد. در گذشته دیدیم که چگونه ایین مسیح توسط حواریون او -پییر و پل -از یک ایین فرقه ای به دینی فرا قومی بدل شد. از سوی دیگر مانی هم از ترکیب ادیان زرتشتی ، بودایی و مسحیت سنتزی برای همه اقوام ایجاد نمود . او بر ترجمه کتابش ارژنگ به زبا ن های دیگر تاکید داشت . ….سپاهیان رمی که در شرق جنگیده بودند تحت تاثیر میترایسم و مانیگری ، این ایین ها را به دورترین نقاط امپراتوری – برای نمونه به انگلستان- منتقل می کردند . هرچند پیروان مانی در امپراتوری ساسانی بشدت سرکوب می شدند اما حکومت رم ، دین مانی را دین کشور رقیب می دانست. و خواهان گسترش ان نبود.
اما چون دیگر خدایان قدیم رمی پاسخگوی نیاز های معنوی اقوام گوناگون امپراتوری نبودند. حکومت مرکزی رم به دلیل وسعت امپراتوری و اقوام متعددی تحت سلطه ان ، با مشکلات فراوانی برای اداره امپراتوری مواجه بود . یک دین فرا قومی می توانست همچون سیمان به همبستگی اقوام گوناگون کمک نماید. ایین مسیح در طی سه سده توانسته بود چنین شبکه ارتباطی وسیعی میان پیروانش از اقوام گوناگون ایجاد نماید. رم با انتخاب مسیحیت که در میان توده مردم جا باز کرده بود به انسجام جدیدی دست یافت . اما این ترکیب هم امپراتوری و هم مسحیت را از بنیاد تغییر داد.

…………….

هذیان های شبانه یک مسافر

شوق سفر خواب از چشمم می رباید. اما در قرنطینه کرونایی هستم. امروز می باید هم اماده پذیرایی بهار باشم و هم در ادامه سفر رمئو* شوم : هم بمانم و هم بروم ! اما چگونه می توان هم ماند و هم رفت و دو نیم نشد؟
مولوی بلخی ملقب به رومی میگوید” نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه ” ، شاید نعره های مستانه شبانه او هم بیان همین چند گانگی وجودش در دورماندگی از موطنش بوده است؟ همان فریادی که ترجمانش از گلوی حلاج “ان الحق” ی بود که او را رقص کنان به پای چوبه دار می برد. همان عشقی که من در یک کوچه اش مانده ام و عطار هفت شهرش را گشت.
اما چه باک! من هم خاری از همان گلستان ام، عاشق و سرگردان: از کوچه های خاکی بخارا در جستجوی یاد “سیاوش”تا کوچه های “ورونا “* در پی یافتن خانه ژولیت. از اسیاب های بادی “خواف” تا سرزمین اسیاب هایبادی دون کیشوت ……در پی سرنوشت این موجود خاکی ! موجودی که گاهی حقیقت را در “کشف شهودی” سهروردی می بیند و گاه در دیالکتیک هگلی، زمانی به “ایده” افلاطونی می اویزد و روزگاری به منطق ارسطویی. زمانی می سراید” پای استدلالیان چوبین بود” و یا ازیان حافظ میگوید “عافلان نقطه پرگار وجودند،ولی— عشق داند که در این دایره سرگردانند” و روزگاری سر در راه کسروی می گذارد و این گفته ها را خزعبلات می خواند.

در سرگردانی خود حیران بودم که کرونا از راه رسید! برنامه ام این بود که برای نوروز در سیراکیوس باشم و جای پای سربازان کورش را جستجو کنم ، اما طبیعت با سر انگشتی یاد اوری کرد که “سر جای خود ببنشین ” و مرا در تنهایی خودم در اطاقی قرنطینه کرد.
اما باز هم چه باک! چه در چهار دیواری تنهایی باشم ،چه در همهمه بازار نوروزی بخارا ، علیرغم کرونا ، بهار دوباره می اید و شقایق ها از خون سیاوش دوباره صحرا را گلگون می کنند. من در وجود ایندگانم دوباره عاشق می شوم.
……………………………………..
ر*رمئو به کسی می گویند که به رم رفته باشد ، برسیاق مشدی،کربلایی یا حاجی.
ح* حلاج خودش را بخش جدا نشدنی از کل هستی می دانست . به تعبیری جزی از خدا.
و**ورونا شهر ژولیت معشوق رمئو در داستان شکسپیر .
م*** اولی از مولوی و دومی از حافظ

 

 

 

روایت کرونایی نوروز

همسفران به پشت دروازه های رم رسیده ایم! چه صحنه ی تراژیکی! شکوفه ها بوی بهار را همه جا می پراکنند. درحالیکه کرونا انسان ها را درو می کند.:محصول دیروزش:بیش از 500 ایتالیایی بود! مادر بزرگم می گفت:”این رنگش نیامده بود، سر علم”!
حالا حکایت نوروز ماست با حضور کرونا. حضوری که مرز هارا در نوردید وگوهر یگانه این انسان دو پا را ،ومهمتر از ان جایگاهش را در جهان هستی بنمایش گذاشت.


به داستایوسکی نسبت داده اند که گفته است ” در غیاب خدا، انسان یا شیطان است و یا خدا”، اما کرونا بما اموخت که انسان هیچیکدام نیست ، بلکه جز کوچکی از این جهان هستی است که اگر پایش را از گلیمش بیرون کند ، به بادی بند است. کرونا نشان داد که شعار حاکمیت بر طبیعت میان تهی است. طبیعتی که از عوامل گوناگون تشکیل یافته و همین “هفتاد رنگ بودنش” *یر زیبایش افزوده . اما بشری که رمز این رنگارنگی را نمی دانست” جنگ هفتاد وملت” **براه انداخت وخواست همه چیز را برنگ خود دراورد. همین فاعده را در جامعه نیز به اجرا گذارد وشد انچه شاهدش هستیم. ….بگمان من بزرگترین اموزه کرونا برای بشر همانا یاداوری لزوم ” همزیستی فروتنانه” انسان است چه با طبیعت و چه در جامعه .
البته در جامعه ای که زور و زر و ریا حاکم است، شاید همزیستی بی معنا بنظر اید. اما همزیستی فروتنانه بمعنی قبول وضع موجود نیست،بلکه بحث انتخاب قواعد بازیست . یعنی پذیرش مشروعیت دیگری وحق مساوی قائل بودن برای همگان در جامعه ای است که افرادش هفتاد رنگ هستند. … شایدکرونا توازن قوا را در جهت حاکمیت “همزیستی فروتنانه”تغییر دهد. چنین باد!
…………..
فریدون مشیری در بهاریه اش می سراید:”گر بکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود هفتاد رنگ” و حافظ سروده است “جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه—چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند”

 

 

تدارک سفر رم :

حکایت شانزدهم مسیحیت و شراکت در قدرت سیاسی

در سده های نخست ، پیروان ایین مسیح مورد سرکوب حاکمان رمی بودند ، اما با پا گرفتن شبکه پیروان این ایین ،حاکمان سیاسی وقت به فکر استفاده از این پایگاه اجتماعی برامدند:
حتی پیش از اینکه مسحیت دین رسمی امپراتوری رم بشود ،شاه ارمنستان ، ایین مسیح را دین رسمی قلمرو حود اعلام نمود و بدین ترتیب از همسایگانش متمایزگشت. در انسوی اروپا ، در اسپانیا ویزیگوتها مسیحیت را دین رسمی خود خواندند و نخستین پادشاه سرزمین گل ها ، فرانسه امروز ، به دین مسیح گروید. بدین ترتیب مسیحی که پیام اور صلح و دوستی خوانده می شد وگفته می شد که به همین جرم به صلیب کشیده شده است ، پرچم سرداران جنگجو برای کشورگشا یی های جدید شد . بخش اعظم داستان اینده مسیحیت به کشاکش سیاسی منحصر شد و معنویت ان روز بروز کم رنگ تر .
مسیحیت در قدرت “دین راستینی” بود که پیروان ادیان رقیب را گمراهانی می دانست که اگر به صراط مستقیم تباز نمی گشتند می باید سرکوب شوند ، پیروان ادیان باستانی بومی ، مانو یان و یهودیان اولین محکومان این تحول بودند. تحولی که هر روز با حدت و شدت بیشتر ادامه یافت و تا سده بیستم میلادی همچنان پیروان سر سختی داشت.

 

 

همسفران بالاخره به شهر كرونا زده رم وارد شديم و به مركز شهر رسيديم به ” فورم رمي” كه محل گردهمايي مردم براي گفتگو و تصميم گيري در مورد اداره شهر در نظر گرفته شده است . اين محل ٢٦ قرن تاريخ دارد و در طول إعصار قلب تپنده رم بوده است ، رمي كه اكنون دوران سختي را مي گذراند.

 

ستون هاي معبد ستورن – مشتري- كه در كنار ميدان مركزي فورم قرار گرفته است

 

 

 

بأزليك ماكسنس ، كه در سده چهارم ميلادي در زمان امپراتوري بهمين نام بنا شد ،او دوباره به دين قديمي رم بازگشت و هر چند سنا را هم در تصميم پشت سر داشت ، اما رقيب او كنستانتن او را از ميان برداشت و مسيحيت را دين رسمي كرد .

كنستانتن باني شهر استانبول امروزي است و اين شهر به نام او كنستانتينوپل بمعني شهر كنستانتن خوانده مي شد كه در كتاب هاي تاريخ ما قسطنطنيه گفته ميشود

اين طاق نصرت در كنار فورم در سال ٢٠٣ ميلادي بنا شده است و ياد بود پيروزي در جنگ بر ضد پارت ها(اشكانيان) مي باشد


اينهم سنگ كند در پايه ستون يك طاق نصرت ديگر است كه براي يادبود پيروزي بر ضد يهوديان ساخته شده . و نشان ميدهد كه رمي ها معابد يهودي را اتاراج كرده و مردمشان را به بردگي به رم أورده اند.

همسفران ، روز دوم بازديد از مركز شهر رم ؛ در افتاب بهاري ، كا ج هاي سبز و سر به اسمان كشيده رم كوليزه اين بزرگترين تماشاخانه دنيا را در بر گرفته است.اما روح مردگان شهر هم بر فراز ان در پروازند.


كوليزه گنجايش ٦٠ هزار تماشاچي را داشت . ورود تماشاگران از بيش سي دروازه مختلف با راهرو هايي كه انها را به اساني به جايگاه شان مي رساند . انها پيش از ورود رايگان براي تماشاي برنامه ها مي توانستند از فروشندكان نان هايي با گوجه فرنگي وپنير بخرند. غذائي كه بعد ها به پيتزا تبديل شد


بر اي حفاظت تماشا گران در مقابل افتاب سر پوشي بر روي استاديوم پيش بيني شده بود . در زمان افتتاح در سال ٨٠ ميلادي ،اهالي به مدت صد روز بطور رايگان در اين برنامه ها شركت كردند.


در اين صد روز هزاران گلادتور و چندين برا بر اين تعداد حيوانات وحشي كشته شدند. در سال ٢٤٩ ميلادي در جشن هاي بزرگداشت هزاره رم علاوه بر گلادياتور ها و حيوانات وحشي “معمولي” سي دو فيل و ٥٠ شير هم در طَي نمايش هاي جنگي كشته شدند. زير زمين اين بناي عظيم ساختمان عجيب ديگري بود كه با تكنيك هاي بسيار پيچيده بازيگران ،گلادياتور و حيوانات ، را به صحنه منتقل مي كرد و تماشاگران را حيرت زده به تشويق وا مي داشت! فراموش نشود كه كوليزه با ثروت تاراج شده يهوديان و بدست بردگاني كه عمدتا يهودي بودند ساخته شد . شايد اين داستان بيانگر يكي از ريشه هاي يهودي ستيزي اروپاييان باشد . اگر علاقمند به دانستن بيشتر بوديد به سايت راه مراجعه كنيد.

 

 

تدارک سفر رم : حکایت هفدهم

سقوط امپراتوری رم

هر چند مسیحیت همبستگی جدیدی بین مردمان ایجاد نمود، اما وسعت امپراتوری و فشار قبایل از شمال و جنگ های مداوم با ساسانیان عملا اداره امپراتوری را با بحران ها دائمی مواجه کرد. در راس هرم قدرت ژنرالها کوشش نمودند با تقسیم امپراتوری و ایجاد شورای حکومتی شامل دو امپراتور و دو معاون کشور را اداره نمایند . این تقسیم بندی ها منجر به ایجاد رم شرقی به مرکزیت کنستانتینوپل- استامبول امروز- شد که می بایست مبارزه دایمی با ساسانیان را مدیریت نماید. تجزیه امپراتوری اغاز شده بود و رم به اهستگی مرکزیت خود را از دست می داد و به طعمه مناسبتری برای اقوام مهاجم ژرمنیک شمال بدل می شد . نفوذ اقوام مهاجم با استقرار در شمال ایتالیا اغازگردید :در طول جنگ ها برای اشغال رم ،

 

 

 

 

ژرمن ها کانال های اب شهر را از میان بردند. به این دلیل سکنه شهر به میزان فراوانی کاهش یافت . از سوی دیگر استخدام ژرمن ها در سپاه رم به ارتقا انها به درجات بالای نظامی انجامید .چیزی نگذشت که سر کرده انان به منصب امپراتوری رم دست یافت. اما حتی حضور یک ژرمن نیز نتوانست امپراتوری نیمه جان رم را در مقابل حملات دیگر اقوام ژرمن حفظ نماید بدین سان رم ،شهری که بیش از 8 قرن بر تارک روزگار درخشیده بود بسقوط کرد. اشتهای سیری نا پذیر قدرت که موجب عظمت رم شده بود ، مایه سقوط ان هم شد

حکایت هجدهمi
امپراتوری رم رفت ، مسیحیت ماند .
با رسمی شدن مسحیت بعنوان دین امپراتوری ، کلیسا ها از گوشه و کنار شهر ها سر بر اورد و جانشین نیایشگاه ها رمی و یونانی و دیگر اقوام شد. مناسک مسیحی گسترش یافت و عادات رایج را از میان برداشت و یا در خود تحلیل برد.(از جمله روز تولد میترا زاد روز عسی مسیح قلمداشد).تدریس فلسفه و علم به حاشیه رفت و بینش مذهبی از هنر جایگزین اید ه های یونانی از ان شد. هرچند امپراتور در راس امور مدنی قرار داشت ، اما امور دینی را بیشتر و بیشتر به روحانیون مسیحی

واگذاشت . زمانی که امپراتوری رم به دست اقوام ژرمنی از میان برداشته شد ند ، ژرمن ها نیز چندی بود که ادیان قدیمی خود را به نفع مسیحیت رها کرده بودند . حاکمان می دانستند که حکومت زمینی موقتی است ،پس با دست یازیدن به دین در پی طولانی تر کردن حکومت خود بودند . صاحبان دکان مسیحیت نیز روز به روز بیشتر به ارزش کالای خود پی می برند وخواستار جایگاه رفیعتری برای کلیسا بودند. اتحاد و درگیری این دو نیرو یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده تاریخ اروپا است.

موزه واتیکان نقاشی بر روی پارچه شاپل(نمازخانه؟)16

 

 

 

حکایت نوزدهم

خیز برداشتن واتیکان

با مختل شدن کار پاپ ها پس از سقوط امپراتوری رم مقر پاپ برای مدتی به” راون” درنزدیکی ونیز متنقل شد . اما پادشاه فرانکها به کمک پاپ امد و او را مجددا در رم مستقر نمود. اوشمال ایتالیا را تسخیر و در اختیار پاپ قرار داد و بدین ترتیب نخستین دولت واتیکان پا گرفت.از سال 754 تا .1870

در سال 800 میلادی شارلماین امپراتور نامی سندی دریافت می کند که سرزمین های مسیحی غرب را در اختیار امپراتوری او قرار می دهد و امپراتوری او تحت عنوان « امپراتوری مقدس ژرمنی رم» نامیده شده ت وا سده نوزدهم بر بخش وسیعی از اروپا حکومت می کند. البته در سده شانزدهم معلوم می گردد که سند دریافتی از پاپ مربوط به حقانیت مذهبی این امپراتوری جعلی بوده است. بهر صورت شارلماین در رم توسط پاپ تاج بسر می گذارد، پا پی که حتی در واتیکان هم سخت مورد انتقاد و در نتیجه بسیار ضعیف بود و نمی توانست دخالتی در سیاست های شارلماین انجام دهد اما این اقدام امپراتور جدید “حق تاج بخشی” را به واتیکان واگذار نمود و از ان پس تاج گذاری تحت نظر پاپ رسم دربار های اروپا می شود. بدین ترتیب تداخل امور اجرایی دولت ها با امور مذهبی موجب مشکلات فراوانی شد. تا اینکه در سال 1122معاهده ای میان پاپ و امپراتور مقدس رمی ژرمن انجام گرفت که هدف ان مجزا کردن حاکمیت دنیوی در فیف “تیول” ،از حاکمیت معنوی اسقف ها در ایالات بود .

اسقف های اعظم در مجمع کنسیل

 

همسفران روز سیزده بدر بر شما شاد باد! رم کرونا زده را به سمت ناپل ترک کردیم و در ان نزدیکی سری به شهر عیان نشین پمپیی امدیم.این شهر 2700 سال پیش بدست اتروسک ها بنا شد و در روز 24 اوت سال 79 میلادی در زیر مواد مذاب اتشفشان دفن شد. زمانی که در قرن بیستم لایه های اتش فشانی برداشته شد ، همه چیز ، حتی پیکره انسان ها نیز در همان شکل اولیه به سنگ می مانست. و از این جهت بی همتاست .وشهر سازی و نحوه زندگی مردم را به خوبی در خود حفظ کرده است. در ادیان ابراهیمی این شهر را لوط نامیده ا ند که چون مردمش زنا کار بودند به عذاب الهی گرفتار شدند. و اتش قله وززو بر سر انها باریدن گرفت و ان ها را سنگ کرد! عکس یکی از خیابان های شهر را د نشان می دهد. در وضعیت وضعیت فعلی و درهنگام اتش سوزی.

 

 

 

شهر پمپیی در نزدیکی دریای در دامنه کوه قرار گرفته است ارتفاع ان از سطح دریا 40 متر است و بسیار زیبا ست و از انجا که بقایای شهر خوب حفظ شده است فرم کلی شهر و ساختمان های ان ، و در مواردی حتی نقاشی های دیواری ان کاملا قابل رویت است …. عکس یک کافه رانشان می دهد و عکس سمت چپ باز سازی شده انست.

 

 

 

 

این هم خانه شاعر! در دوره رونق شهر در سده نخست پیش میلاد ، دوره پمپیی و سزار ، این شهر محل زندگی عیان انروز بوده است . خانه ثروتمندان غالبا بر این روال بود که از خیابان توسط یک راهروی سرپوشیده به یک حیاط یا پاسیو وارد می شد که در میان ان یک اب نما و در اطراف ایوان های سر پوشده قرار داشت که در های اطاق ها به روی ان گشوده می شد. جزئیات نقشه خانه ها بیان نحوه زندگی مردم ان دوره است .خوشبختانه نه تنها خانه ثروتمندان بلکه خانه دیگران طبقات هم تا حدودی حفظ شده است. ….کمبودی که در شهر های تاریخی ما به چشم می خورد . دلیل اصلی مصالح ساختمانی است اما نظام اجتماعی هم بی تقصیر نیست


روز دوم ویزیت شهر پمپیی یا شهر لوط به روایت ادیان ابراهیمی: یک حمام ، همان حمام باسازی شده ، ادم های سنگی شده در اتشفشان و یک نقاشی دیواری خانه یکی از ساکنان

 

   

یک نانوایی -دست راست باز سازی شده                پاسیو یک خانه نه چندان بزرگ  طبقه متوسط  تازه ثروتمند شده در اواسط قرن نخست میلادی
اگر می توانید عکس ها را روی صفخه بزرگ تماشا کنید ارزش هنری نقاشی ها را بهتر می بینید . عکس ها و فیلم های سفر های گذشته هم بر روی سایت قابل مشاهده است????????‍♀️????????‍♂️????‍♂️:…………..https://persian.rah-chemin.com/

به شادی کادر پزشکی و کارکنان بیمارستان های ایتالیا  بخاطر زحماتشان در دوره کرونا

 

 

نقاشی دیواری ، پاسیوی یک خانه و امفی تاتر شهر

همسفران،گزارش روزانه من از ایتالیا به پایان می رسد. برنامه این بود که اشناییم را با مسیر سفر ، دستمایه گزارش های زنده با عکس های جاندار تری در اختیارتان بگذارم ،دریغ که کورونا مردم ایتالیا را درو کرد!


چند عکس از مناظر سا حلی راه جنوب ناپل: در سر راه از خلیج املفی ، سورنتو و،کاپری و…… عبور می کنید. در دامن طبیعت زیبا ، بناها دوهزار ساله و شهرک های چند صدساله پنهان شده است .هر نقطه ای از این خاک حرفی برای گفتن و شعری برای سرودن دارد

سفر ایتالیا و سیسیل بر روی سایت “راه “دنبال ????‍♀️????‍♀️ می شود persian.rah-chemin.com

 

 


زیر سقف شیشه ای گالری مرکزی شهر ناپل. شهر سوفیا لورن

 

 

همسفر گرامی ، به بهانه زاد روز مانی. این شهسوار عالم نیکی که هبوط اش پیام اور رواداری ، دوستی طبیعت وپرهیز از خشونت بود و پیروانش بدون پشتوانه قدرت حکومتی و شمشیر سپاهی ، تنها با تکیه بر پویایی اندیشه خود مرز های سه امپراتوری جهان روزگار خود / ایران و چین و رم/ را در نوردیدند و برفراز زمان تا بیش از 14 سده مقاومت کردند. باشد که از خاکستر این سیمرغ ایرانی “این بودای غربی و مسیح شرقی” سنت دیر پای رواداری ایرانی بار دیگر جانی تازه بیابد در غرب عادت رایج بر این است که مانی را، اگر نگوییم زایده ،که شاخه ای از مسحیت بداند. در جنجال امروز جهان، اروپا محوران مسیحیت را پرچم تمدن و هویت خود می خوانند وفراموش کرده اند، که مسیحیت هم در دامان فرهنگ شرق مدیترانه رشد کرده است. همان جایی که امروز خاور میانه اش می نامند. بسیاری عادت کرده اند که داستان را از اخر بخوانند. تاریخ را بر جای خودبگذاریم ! “جهان و کار جهان” گونه دیگری به چشم خواهد امد.

تاریخ به اخر نرسیده ، شاید ندای رواداری وطبیعت دوستی و صلح طلبی که مانی راوی ان بود ، پژواک نوی در آتیه جهانیان بیابد. “مانی-شهسواری-از-سرزمین-روشنایی”را در سایت راه بخوانید :

چرا “راه”؟

هدیه همسفر مهربان ، سفر به سیسل هفته اینده!

 


[ Video ]

⏏️ پاس‌داشت ایتالیا
???? با عکس‌های استیو مک‌کوری

ر
اینهم وجه دیگری از فرهنگ ایتالیا

[ Video ]


[ Video ]

[ Album ]
درود بر همسفریان قرنطینه ای ، حال که به اخر سفر ایتالیا رسیده ایم چندین مجموعه از عکس هایم را پیدا کردم! اینجا سواحل امفلی و جزیره کاپری است. لیمو ترش هایش همراه با یخ خواستار زیادی دارد.

   IMG_0739 جزیره زیبای کاپری زیبایی هایی که بعلت بی استعدادی عکاس دیده نمی شود!
همسفرا ن ! حیف است تا جنوب ایتالیا امده باشیم و سری به “پائستوم” شهر یونانی 2500 ساله نزنیم. پرستشگاه های زیبای این شهر سالم مانده است و چنین مجموعه ای در خود یونان هم وجود ندارد. اینجا پرستشگاه “پوزیدون” از ایزدان المپ نشین یونانی است . او فرمانروای اب ها و دریا هاست و اغلب او را با چنگی در دست می بینیم. معادل رمی این الاهه نامش نپتون است

 

یونانی ها در سراسر سواحل مدیترانه ، تا ستو ن های هرکول در جبل الطارق ، شهرک هایی ساختند و در ان مسقر شدند. در سیسیل ، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا ، جای پای تمدن یونان مشاهده می شود.

سنگ گور غواص ، موزه پا یستوم


جام با طرح ربودن ملکه یونانی به نام «اروپ» که منجر به جنگ تروا شد.

معبد و بازلیلک شهر پایستوم . این شهر در چند کیلومتری دریای مدیترانه قرار دارد و از مناطق کشاورزی زیبای جنوب است . چندین شهرک دیدنی هم در اطراف آن هست

هفته اينده!