مردم ایران و همسایگان/ 10آسیای مرکزی

پیش زمینه بخارا ، سمرقند، بلخ و مرو نام شهر هایست رویایی برای شمار زیادی از ایرانیان. این شهرها پاره ای از پیکره تنومند خاطره مشترک مردمانی است که در درازای تاریخ در پهنه این فرهنگ گسترده زیسته اند .سرزمین هایی که از سرچشمه “ورا رودان” در خاور، تا “میانرودان”در باحتر، و از دریاچه اورل […]

9/مردم ایران و همسایگان شرق فلات ایران، افغانستان

پیش زمینه واژه‌ها:5502 ،زمان خواندن:29 دقیقه سرزمینی که امروزه افغانستان نامیده میشود صحرایی است کوهستانی با دره های حاصلخیز تک افتاده، با روستاهایی پراکنده. شهر های بزرگ در نزدیکی رود هایی قرار دارند که همگی از کوه های هندوکش سرچشمه می گیرند. کوه هایی که پایه ای ترین عامل شکل دهنده جغرافیا و تاریخ شرق فلات […]

مردم ایران و 8 هند و پاکستان/

درآمد هند و پاکستان دو کشوری که امروز چشم دیدن یکدیگر را ندارند در گذشته ای نه چندان دور در قلمرو واحدی بسر می بردند که هندوستان خوانده میشد،سرزمینی با تمدنی کهن و پر بار ، و همسایه ای ارزشمند برای فرهنگ ایران زمین که پیوند هایی به قدمت تاریخ را پشت سر دارد. مردمان […]

7/مردم ایران و همسایگان کشور های کرانه جنوبی خلیج فارس

در اسارت جغرافیا: بیابانی که از باختر رود فرات تا به اقیانوس هند دامن می گستراند و از سه سوی به دریا می رسد،” بزرگترین بیابان ماسه ای پیوسته جهان با وسعتی برابر فرانسه است*”، با شهر های تجاری**در حاشیه و بادیه نشینان در صحرایِ بی آب و علف و اقیانوسِ مواج ریگِ سوزان در […]

6/مردم ایران و همسایگان شبه جزیره عربستان

هیچ سند فرهنگی وجود ندارد که سند بربریت نیز نباشد.والتر بنیامین . پایان نامه در مورد مفهوم تاریخ پیش در آمد حسن تقی زاده ، یکی از پایه گذاران مشروطه و ناسیونالیسم ایرانی در “کتاب تاریخ عربستان و قوم عرب” چنین می نویسد: تاریخ عرب از جهاتی برای ایرانیان اهمیت خاصی دارد و نظیر بحث […]

تاریخچه شهر پاریس /2، قرون وسطی

سده دهم میلادی ، غرب اروپا در محاصره اعراب ، مجار ها و وایکینگ ها بود وناتوان از سازماندهی هرگونه دفاع موثر،  تنها راه نجات خود را  در بازگشت پیشگوئی شده مسیح به زمین در سال هزار می جست. هرچند این پیشگوئی رخ نداد، اما فروکش کردن یورش مهاجمان ، شکوفائی اقتصادی و افزایش سه برابری […]

برگی از تاریخ/3/: شورش زنان در عهد ناصری

زمینه: شکست قشون قاجار از روسیه در دوره فتحعلی شاه ،ناقوس پایان عصر سرداران سلحشور در ایران بود. اگر سر سلسله قاجار به زور شمشیر تا پشت دیوار مسکو رفت و با دستی پر از اسیران قفقازی به تهرا ن بازگشت، جانشین او تا چمن سلطانیه پیشتر نرفت و عباس میرزای ولیعهد را با حکم […]

نخبگان تائیر گذار دوره قاجار:1/سه صدراعظم اصلاحگر

دولت ایلاتی(ایلی) در برابر دگرگونی های جهانی آقا محمد خان قاجار پس از جنگ های خونین 15 ساله با هماورد های درونی و بیرونی ایل قاجار ،ایران را به یاری شمشیر به زیر فرمان خود در آورد . او بیش از یکسال سلطنت نکرد و در سال 1797 به دست گماشته گان خود کشته شد. […]

مردم ایران و همسایگان/4 (آناتولی)

پیشینه: یوند باشندگانِ فلات ایران و مردم ساکن آناتولی (ترکیه امروز) به چندین هزار سال می رسد، گواه های باستان شناسی ِدوره هخامنشی، حکایت از جابجایی جمعیت پارس ها به دولتشهر های یونانی این سرزمین می کند. نجبای پارسی در کنار اشرافیت بومی دردستگاه اداری ساتراپی مشغول به کار بودند. گاهی نیز قبایل پارس هماوردِ خانواده سلطنتی به […]

مردم ایران و قفقاز زیر سایه شوم اتحاد شوروی

مردم ایران و همسایگان /3 بلشویک ها دستیابی به قدرت سیاسی در روسیه را نخستین گام برای انقلاب جهانی کمونیستی می دانستند .آن ها خود را پیشاهنگان راهگشای انقلاب کارگری در اروپا می پنداشتند. اما به زودی معلوم شد که انقلابی در اروپا رخ نخواهد داد. انقلابیونی که سرمست پیروزی بودند، در فردای پیروزی انقلاب […]