تاریخچه شهر پاریس /2، قرون وسطی

سده دهم میلادی ، غرب اروپا در محاصره اعراب ، مجار ها و وایکینگ ها بود وناتوان از سازماندهی هرگونه دفاع موثر،  تنها راه نجات خود را  در بازگشت پیشگوئی شده مسیح به زمین در سال هزار می جست. هرچند این پیشگوئی رخ نداد، اما فروکش کردن یورش مهاجمان ، شکوفائی اقتصادی و افزایش سه برابری […]

برگی از تاریخ/3/: شورش زنان در عهد ناصری

زمینه: شکست قشون قاجار از روسیه در دوره فتحعلی شاه ،ناقوس پایان عصر سرداران سلحشور در ایران بود. اگر سر سلسله قاجار به زور شمشیر تا پشت دیوار مسکو رفت و با دستی پر از اسیران قفقازی به تهرا ن بازگشت، جانشین او تا چمن سلطانیه پیشتر نرفت و عباس میرزای ولیعهد را با حکم […]

نخبگان تائیر گذار دوره قاجار:1/سه صدراعظم اصلاحگر

دولت ایلاتی(ایلی) در برابر دگرگونی های جهانی آقا محمد خان قاجار پس از جنگ های خونین 15 ساله با هماورد های درونی و بیرونی ایل قاجار ،ایران را به یاری شمشیر به زیر فرمان خود در آورد . او بیش از یکسال سلطنت نکرد و در سال 1797 به دست گماشته گان خود کشته شد. […]

مردم ایران و همسایگان/4 (آناتولی)

پیشینه: یوند باشندگانِ فلات ایران و مردم ساکن آناتولی (ترکیه امروز) به چندین هزار سال می رسد، گواه های باستان شناسی ِدوره هخامنشی، حکایت از جابجایی جمعیت پارس ها به دولتشهر های یونانی این سرزمین می کند. نجبای پارسی در کنار اشرافیت بومی دردستگاه اداری ساتراپی مشغول به کار بودند. گاهی نیز قبایل پارس هماوردِ خانواده سلطنتی به […]

مردم ایران و قفقاز زیر سایه شوم اتحاد شوروی

مردم ایران و همسایگان /3 بلشویک ها دستیابی به قدرت سیاسی در روسیه را نخستین گام برای انقلاب جهانی کمونیستی می دانستند .آن ها خود را پیشاهنگان راهگشای انقلاب کارگری در اروپا می پنداشتند. اما به زودی معلوم شد که انقلابی در اروپا رخ نخواهد داد. انقلابیونی که سرمست پیروزی بودند، در فردای پیروزی انقلاب […]

مردم ایران و همسایگان/2 مهاجران قفقازی در ایران

پیش در آمد آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا به پشت سر می نگرم. سال ها در جستجوی پاسخ به پرسش های زندگی ِ اجتماعی ام بودم. در کتاب و سفر، در پی یافتن سررشتهِ گره هایِ درهم تنیدهِ درگیری های دنیای امروز، به هر بیراهه و […]

مردم ایران و همسایگان/1

1/ قفقاز در آمد :مناسبات فرهنگی -اجتماعی ایروانی،گرجی ،لنکرانی، گنجی، و صدها و بلکه هزاران * نام خانوادگی خویشان و دوستان هر یک از ما ریشه در نام شهر ها و اشاره ای بر خاک قفقاز دارد. این نشانه ها نمود پیوند های کهن میان مردمان ایران و همسایگان شمالی ماست. رسم غالب برای شماری […]

پی نوشته سفر به قفقاز/بخش پنجم

اشارتی به ریشه چند کشمکش قومی و مذهبی در قفقاز جمهوری آذربایجان و ارمنستان : در سده نوزدهم ، بیک ها وملاکین قفقاز از بیم گسترش نفوذ اقتصادی ارمنی ها در حوزه نفتی باکو و بازار های کرانه دریای کاسپین و سیاه، توده های مسلمان را بر ضد ارامنه تحریک می کردند و در مقابل […]

پایانِ حکایتِ سفر به قفقاز/بخش چهارم

سفر من به ارمنستان و گرجستان پایان یافت و نتوانستم به دیگر کشور ها و شهر هائی که آرزوی دیدنشان را داشتم و دارم بروم.پس در انتظار چنین سفری ،نکات مهمی که آموختم را یاداشت میکنم تا توشه راه سفر آینده باشد. قفقاز قفقاز از شمال به دشت های اورآسیا (جنوب روسیه) از غرب به […]

گزارش سفر، بخش سوم :گرجستان

باز بینی گزارش سفر 2019/1398م پیش در آمد آنکه نآموحت از گذشت روزگار -هیچ نآموزد ز هیچ آموزگار. به گمان من تاریخ برای فخر فروشی ازگذشتگان مان در برابر “انیرانی ها ” و “بربر ها” نیست، بل تجربه آموزی برای دستیابی به نگاهی نو به خود و جهان پیرامون ما است. تا شاید بتوانیم گامی،هر […]