“برلنی ها”*

اندیشمندان ایرانی در برلن 15-1930  پیشگفتار با پیروزی جنبش مشروطه و بازگشایی مجلس شورای ملی ، جامعه ایران وارد مرحله جدیدی از تاریخ اجتماعی خود شد : شماری از نخبگان نا وابستهِ به هیئت حاکمه در چارچوب قانونی  وارد صحنه اجتماع گردیدند . کوشش های آنان به تدوین قانون اساسی و متمم آن انجامید.  از […]

ادامه راه

“دنیای کهن مرده است،پیدایش جهان نوین به تاخیر افتاده و در گرگ و میش چنین روزی هیولای دهشتناکی پدیدار گشته است ”  آنتونی گرامشی فیلسوف ضد فاشیست ما در چنین روزگاری شوریده ای زندگی می کنیم و من در سحر گاهی یکی از این روزها به” راه” افتادم. با توشه ای اندک از دانسته هایم […]

پان ترکیسم

ایده پان ترکیسم  بر اساس اتحاد سرزمین های ترک نشین زیر پرچم یک حکومت  شکل گرفت. این ایدئولوژی  در پی تقویت پیوند های  تاریخی و فرهنگی اقوام ترک زبان برای دستیابی  به پیشرفت های اقتصادی و خودآگاهی و فرادستی ترکان در این سرزمین ها بود. ” در نیمه دوم سده نوزدهم اسلام عامل اصلی  پیوند […]

از سوربن تا الازهر

گسترش دانش و آموزش در  اور آزی  در سده های 9 تا13   در این دوره تاریخی از پکن تا تولدو در اسپانیا و از پاریس تا قاهره و بغداد و خراسان شاهد پیشرفت چشمگیر موسسات آموزشی هستیم و گروه ه های جدیدی در جامعه به آموزش دانش های  عصر دسترسی یافتند . هرچند که […]

نوروز

به جشن فریدون و نوروز جم                                                     که شادی سترد از جهان  نام غم( نظامی)     . ابو ریحان بیرونی در تعریف نوروز میگوید، نوروز چیست؟” نخستین روز است از فروردین ماه وازین جهت روز نو نام کردند، زیراک پیشانی سال نو است و اعتقاد پارسیان اندر نوروز نخستین آنست که روزیست از  زمانه  و […]

آریاییان: از اسطوره تا تاريخ

  آریاییان: از اسطوره تا تاريخ     بیش از یکسال است که در مسیر  راه چند هزار ساله تمدن مردمان ” اورآسیا” گام می زنینم : آمیزش تمدن های  بشر را از سومر  تا به آتن  دنبال کردیم و دیدیم چگونه امپراتوری رم دستاوردهای  تمدن های گذشته را با یهودیت و مسیحیت در هم […]

آتن

جامعه – شهر های قدیمی   آتن یونان بی هیچ شبهه ای یکی از پایه های اصلی تمدن اروپایی و از خاستگاههای مهم تمدن جهانی است. در یونان  تعداد زیادی دولت – شهر وجود داشت که شامل یک شهر و مجموعه مناطق مسکونی اطرافش بود و بصورت مستقل اداره می شد که “سیته” خوانده می […]

آینه سکندر

آینه سکندر آیینه سکندر ، جام جم است بنگر………تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا (حافظ)      اسکندر  مقدونی،  از دید تاریخ اروپا محور سرداریست  تمدن گستر . جنگاوری که در کمتر از سه سال بزرگترین امپراتوری دوران را  شکست داد و با بنای بیش از صد شهر، تمدن را از غرب تا […]

بغداد ، پایتحت عباسیان بخش دوم

بخش دوم مرکز قدرت و دیوان: کاخ خلیفه و در کنار آن مسجد ،در مرکز شهر دایره شکل بغداد قرار داشت . شهر با دو حصار مستحکم شده بود و  ده وزارتخانه  در آن به امور دیوانی امپراتوری رسیدگی می کرد.جایگاه دربار خلیفه و تمرکز ادارات  و شکل شهر ، همگی نماد ی از تمرکز […]

بغداد ، پایتحت عباسیان

    بغداد از سده 8 تا سده 13 میلادی                  بغداد بدست خلیفه دوم عباسی ، منصور در سال 146ق/754 م در کنار رودخانه دجله بنا شد  و در مدت کوتاهی از یک روستا به  پایتخت خلفای عباسی برای اداره سرزمینی گسترده   از رود سند تا اقیانوس […]