9/مردم ایران و همسایگان شرق فلات ایران، افغانستان

پیش زمینه واژه‌ها:5502 ،زمان خواندن:29 دقیقه سرزمینی که امروزه افغانستان نامیده میشود صحرایی است کوهستانی با دره های حاصلخیز تک افتاده، با روستاهایی پراکنده. شهر های بزرگ در نزدیکی رود هایی قرار دارند که همگی از کوه های هندوکش سرچشمه می گیرند. کوه هایی که پایه ای ترین عامل شکل دهنده جغرافیا و تاریخ شرق فلات […]

نگاهی دیگر به سیستم مناسبات یین المللی

قرارم بر این بود که  بخش دوم نوشته گذشته را پی بگیریم ، اما در این مدت نوشته ها و کنفرانس های  یک اندیشمند  مناسبات بین المللی و علوم سیاسی رامطالعه کرده و یادداشت برداشتم . برای من بسیار آموزنده بود. بخشی از این یادداشت ها در نوشته زیر ارائه شده  است که امیدوارم در بیان نگرش […]

سقوط اصفهان (1)

سقوط اصفهان زرین کوب می نویسد :  ” جامعه عهد صفوی جامعه سنتی و غالبا بی تسامح و احیا کننده تضاد های ناشی از اتحاد دین و دولت و مخصوصا اکراه و الزام در امور وجدانی بود… اکثریت جامعه را تدریجا و بر حسب تفاوت مراتب ، به تعصب ،تقیه، تقلید و در عین حال […]

ایران صفوی در بحران

ایران سده شانزدهم ، عهد صفوی حکومت صفوی در  سده شانزدهم به قدرت رسید. در همان روزگار ، در اروپا تحولات اجتماعی شتابی بی سابقه می یافت:  با نیرو گرفتن تجار و صنعتگران ، این گروه ها ابتدا حاکمیت سیاسی شهرها و سرزمین ها خود به دست آورده   و سپس نظام اجتماعی شان را که […]

ساختار حکومت در دوره شاه عباس بزرگ

پیش درآمد حکومت شاه عباس ، الگوی متعالی توسعه در تاریخ ایران است  “حکومتی بی ثبات بر سرزمینی کم درآمد”. گفته اند که ” حکومت صفوی حاکمیت بی ثباتی بر اراضی کم تولید بود” *، این سخن ناقض این ادعا نیست که حکومت شاه عباس الگو ی تمام عیار متعالی ترین دوره تاریخی پسا اسلامی […]

شهر های دوران صفوی(1)

شهر های دوره صفوی (1) صفویان در طول حکومت سیصد ساله خود در ایران (907 ـ1148هـ / 1502-1736 م/234سال) سه شهر تبریز، قزوین و اصفهان را به پایتختی برگزیدند و  فرح آباد در نزدیکی شهر اشرف/بهشهر کنونی / هم اقامتگاه ویژه شاه عباس بود.   در دوره شاه عباس روند شهر سازی شتاب گرفت و شهر […]

تحکیم پایه های دودمان صفوی

تحکیم پایه های دودمان   شاه اسماعیل رویای استقلال “کشوری جدا سر” از همسایگان را همراه با آرزوی دویست ساله دودمان صفوی برای کسب قدرت به ثمر رساند و به زور شمشیر “رعیت” را به زیر علم خود درآورد :”خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود”. ناکارآمدی شمشیر قزلباش در مقابل توپ های عثمانی در جنگ […]

پیدایش دودمان صفوی ،از تخته پوست درویشی به تخت پادشاهی

پیدایش دودمان صفوی ،از تخته پوست درویشی به تخت پادشاهی.    دودمان صفوی از تخته پوست درویشی تا تخت پادشاهی       نزدیک شدن  صوفیه با شیعه ، رشد فزاینده ایده های آخر زمانی، لزوم دستیابی به محدوده مستقل و متعین  جغرافیایی که  از جهت دینی ، فرهنگی و گذشته تاریخی متفاوت از همسایگان […]

جمهوری ونیز

 جمهوری ونیز   در پیشینه “جهانی شدن” ، پیدایش  ونیز یکی از مراحل پر اهمیت است :  ناوگان دریایی ونیز از سده 12 تا 15  قدرت برتر دریای مدیترانه و دریای سیاه بود . جمهوری ونیز شاهراه های تجاری را در اختیار داشت و برای حفظ تسلط خود بر بازار جهانی نه تنها از قدرت […]

چرخش روزگار ،پایان امپراتوری بیزانس ، آغاز امپراتوری عثمانی

چرخش روزگار ،پایان امپراتوری بیزانس ، آغاز امپراتوری عثمانی   روز 29 مامه 1453 م.  سلطان محمد فاتح  دروازه های شهر کنستانتینوپل را گشود . عصری پایان یافت.  سقوط پایتخت بیزانس در شرق و غرب رخدادی تاریخ ساز محسوب می شود : مسلمانان پس از هشت سده  کشاکش پایتخت  هزار و صد ساله مسیحیت را تسخیر کردند […]