خاور میانه یا “میانه دنیا”

فهرست [نهان] “خاورمبانه” کجاست ؟ حدود جغرافیایی خاورمیانه “میانه دنیا  ها”، گره گاه تمدن ها ! تقابل شهر نشینی و صحرا گردی ، پدیده تاریخ ساز “میانه دنیا” سخن واپسین: پا نویس منابع خاور میانه کجاست (ص۱۵ کتاب “میانه دنیا”) این خطه از جهان از گذشته های دور به جهات متفاوت نقش مهمی در تاریخ بشریت […]

عصر وایکینگ

در نوشته های گذشته چارچوب جغرافیایی ما به گستره اورازی محدود بود ، اما با سقوط پایتخت امپراتوری روم شرقی بدست ترکان عثمانی ، کشور جدیدی در شمال اورازی در سرزمین اقوام اسلاو پا به عرصه گذاشت و فرمانروای آن خود را ” تزار ” و جانشین قیصر روم خواند. از این پس پرنس نشین […]

عصر وحشت در نجد ایران

  حمله دوم مغول به نجد ایران هنر اکنون همه در خاک طلب بابد کرد زانک اندر دل خاک اند همه پر هنران . تاریخ جهانگشای جوینی                                   در طول دو سده مردم  نجد(فلات) ایران مخرب ترین حملات تاریخ […]

مغول ها

     حمله  مغول             در سده سیزده ،چنگیز  قبایل استپ های شمال  مغولستان را  متحد کرد و چین را با چهل میلیون جمعیت تسخیر نمود  .سپس امپراتوری خود را به آسیای مرکزی  تا شرق مدیترانه  و از جنوب روسیه تا شرق اروپا گسترش داد . سوارکاران  صحراگرد مغول  بیش […]

اورازی در آستانه هزاره دوم میلاد

اورازی در آستانه هزاره دوم میلاد   از دریای چین تا اقیانوس اطلس  حوزه های تمدنی علیرغم  جنگ و کشمکش متداوم  ، همواره از طریق راه های قاره ای  در ارتباط بودند: در این راه ها نه تنها کالا های تجارتی ، بلکه اندیشه و دین، فرهنگ و هنر و مهارت ها و تکنولوژی هم […]

سفر به کرت

  سفری در پیش باد رود به همسفران قدیم و جدید ! پس از گذشت یکسال و اندی از حاکمیت کرونا ،هنگام آنست که توسن خیال را زین کنیم و این بار مرز های رویا و افسانه را با روایت سفری به جغرافیای و تاریخ جزیره ای کهن به تصور کشیم. سفری در پیش است […]

امپراتوری رم

امپراتوری رم (23ق.م تا 475 میلادی) امپراتوری رم  فرزند خلف جمهوری بود : این جمهوری  که توسط سنا اداره می شد پس از میان بردن بزرگترین هماوردش ، کارتاژ، دست به کشور گشایی زد و به قدرت  برتر دریای مدیترانه  تبدیل شد. چنین کار سترگی بدست کنسول های نظامی و سردارانی چون ژولیوس سزار و […]

سده سوم تا هفتم /از مسیحی شدن امپراتوری رم تا پیدایش اسلام

  آغاز مهاجرت بزرگ در پهنه اورآسیا مهاجرت اقوام در هزاره های پیش از میلاد، گهگاه با تنش میان مهاجران و باشندگان آن سرزمین ها همراه بود ، اما  این تنش ها اغلب در طول زمان با  همزیستی و در نهایت آمیزش بین  دو گروه خاتمه می یافت  چرا که گستردگی سرزمین ها و امکانات […]

پرواز بر سده دوم وسوم میلادی 

مهاجرت در پهنه اورآسیا : جابجایی جمعیت   در اواخر سده نخست میلادی در اوراسیا *، از شبه جزیره ایبری(پرتغال و اسپانیا) تا شبه جزیره کره ، چهار امپراتوری حکومت میکرد:امپراتوری رم، اشکانی ، کوشانی و چین .  دو امپراتوری رم و چین آگاهی زیادی از یکدیگر نداشتند ، در حالی که اشکانیان با هر […]

پادشاهی اشکانیان

پادشاهی اشکانیان :     قوم پارت از شمال شرقی ایران سر برآورد و با  متحد کردن اقوام ایرانی ،جانشینان اسکندر را از فلات ایران  بیرون رانده ، دودمان اشکانیان را بنا کردند و به مدت 5 سده حاکم  بخش وسیعی از آسیای* غربی  شدند.  در گفتار ” تاریخ فشرده سده ها” کادر تاریخی این […]